Kewalian

Menurut Al Tirmidzi ada 2 jalur yang dapat ditempuh oleh seorang Sufi untuk meraih darjat kewalian.

  • Jalur Pertama – Disebut thariq ahl al-minnah (jalan golongan yang mendapat anugerah)
  • Jalur Kedua – Disebut thariq ashhab al-shidq (jalan golongan yang benar dalam beribadah)

Melalui jalur pertama, seorang Sufi meraih darjat wali di hadapan Allah semata mata kerana kurniaNya yang di berikan terus kepada siapa sahaja yang dikehendakiNya di antara hamba-hambaNya.

Sedangkan melalui jalur kedua, seorang Sufi meraih darjat wali berkat keikhlasan dan kesungguhannya di dalam beribadah kepada Allah.

Wallahu a’lam

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s