Perkongsian Amalan – Khasiat Ayat Laqod Ja’akum

Surah ini diturunkan di Madinah dan mengandungi 129 ayat. Ia diinamakan surah ” At-Taubah ” (Taubat) kerana pada ayat 117, disebutkan perihal golongan yang telah bertaubat dari perbuatan mereka yang salah lalu Allah menerima taubat mereka dan mengampunkannya. Surah ini juga dinamakan surah ”Baraa’ah” (pemutusan tanggungjawab) yang maksudnya ”pembatalan perjanjian” sebagaimana yang diterangkan pada bahagian … Continue reading Perkongsian Amalan – Khasiat Ayat Laqod Ja’akum

Advertisement