Renungan Bersama – Zakat Emas & Perak

Salah satu 'Keunikan' sebagai seorang Muslim itu ialah pembayaran Zakat Emas & Perak. Emas dan Perak adalah logam galian yang berharga kurniaan Allah SWT. Ia merupakan hasil bumi yang banyak manfaatnya kepada manusia dan manusia juga menjadikannya nilai tukaran wang bagi segala sesuatu. Sementara syariat pula mengibaratkan Emas dan Perak sebagai sesuatu kekayaan alam yang … Continue reading Renungan Bersama – Zakat Emas & Perak

Advertisement