Gurindam 12 – Raja Haji Fisabillah

Fasal 1

Barang siapa tiada memegang agama
Sekali kali tidak boleh dibilangkan nama
Barang siapa mengenal yang empat
Maka ia itulah orang yang ma’rifat

Barang siapa mengenal diri
Maka telah mengenal tuhan yang bahri
Barangsiapa yang mengenal dunia
Maka taulah dia barang yang terperdaya

Barangsiapa yang mengenal akhirat
Maka tahulah dia barang yang mudharat

Fasal 2

Barangsiapa mengenal yang tersebut
Tahulah dia makna takut
Barangsiapa meninggalkan sembahyang
Bagai rumah tiada bertiang

Barangsiapa meninggalkan puasa
Tidaklah mendapat dua termasya
Barangsiapa meninggalkan zakat
Tiadalah hartanya beroleh berkat

Barangsiapa meninggalkan haji
Tiadalah ia menyempurnakan janji

Fasal 3

Apabila terpelihara mata
Sedikitlah cita cita
Apabila terpelihara kuping
Kabar yang jatuh tiadalah damping

Apabila terpelihara lidah
Niscaya dapat daripadanya faedah

Bersungguh sungguhlah engkau memeliharakan tangan
Dari pada segala berat dan ringan

Apabila perut terlalu penuh
Keluarlah fiil yang tiada senonoh
Anggota tengah hendaklah ingat
Disitulah banyak orang yang hilang semangat

Hendaklah pelihara kaki
Daripada berjalan membawa rugi

Fasal 4

Hati itu kerajaan dalam tubuh
Jikalau zalim segala anggotapun roboh

Apabila dengki sudah bertanah
Datanglah daripadanya beberapa anak panah

Mengumpat dan memuji hendaklah pikir
Kerana disitu banyak orang yang tergelincir

Pekerjaan marah jangan di bela
Nanti hilang akal di kepala

Jika sedikitpun berbuat bohong
Maka dapat diumpamakan mulutnya itu pekung

Tanda orang yang amat celaka
Aib dirinya tiada ia sangka

Bakhil jangan diberi singgah
Itulah perompak yang amat gagah

Barangsiapa yang sudah besar
Janganlah kelakuannya membuat kasar

Barangsiapa perkataan kotor
Maka mulutnya bagaikan ketor

Di mana tahu salah diri
Jika tidak orang lain yang berperih

Pekerjaan takabur jangan direpih
Sebelum mati didapat juga sepih

Fasal 5

Jika hendak mengenal orang yang berbangsa
Lihatlah budi dan bahasa

Jika hendak mengenal orang yang berbahagia
Sangat memeliharakan yang sia sia

Jika hendak melihat orang mulia
Lihat pada kelakuan dia

Jika hendak mengenal orang yang berilmu
Bertanya dan belajar tiadalah jemu

Jika hendak mengenal orang yang berakal
Di dalam dunia mengambil bekal

Jika hendak melihat orang yang baik perangai
Lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai

Fasal 6

Carilah olehmu akan sahabat
Yang boleh dijadikan obat
Carilah olehmu akan guru
Yang boleh tahukan tiap seteru

Carilah olehmu akan istri
Yang boleh menyerahkan diri

Carilah olehmu akan kawan
Pilih segala orang yang setiawan

Carilah olehmu akan abdi
Yang ada baik sedikit budi

Fasal 7

Apabila banyak berkata kata
Disitulah jalan masuk dusta
Apabila banyak berlebih lebih suka
Itulah tanda hampirkan duka

Apabila kita kurang siasat
Itulah tanda pekerjaan hendak sesat

Apabila anak tidak dilatih
Jika besar bapanya letih

Apabila banyak mencela orang
Itulah tanda dirinya kurang

Apabila orang banyak tidur
Sia-sia sahajalah umur

Apabila mendengar akan kabar
Menerimanya hendaklah sabar

Apabila mendengar akan aduan
Membicarakannya itu hendaklah cemburuan

Apabilah perkataan lemah lembut
Lekaslah segala orang mengikut

Apabila perkataan yang amat kasar
Lekaslah orang sekalian gusar

Apabila pekerjaan yang amat benar
Tidak boleh orang berbuat onar

Fasal 8

Barangsiapa khianat akan dirinya
Apalagi kepada lainnya

Kepada dirinya ia aniaya
Orang itu jangan engkau percaya

Lidah yang suka membenarkan dirinya
Daripada yang lain dapat kesalahannya

Daripada memuji diri hendaklah sabar
Biar daripada orang datang khabar

Orang yang suka menampakan jasa
Setengah daripada syirik mengaku kuasa

Kejahatan diri sembunyikan
Kebajikan diri diamkan

Keaiban orang jangan dibuka
Keaiban diri hendaklah sangka

Fasal 9

Tahu pekerjaan tidak baik tetapi dikerjakan
Bukannya manusia iaitulah syaitan

Kejahatan seorang perempuan tua
Itulah Iblis punya penggawa

Kepada segala hamba hamba raja
Disitulah syaitan tempatnya manja

Kebanyakan orang yang muda mudi
Disitulah syaitan tempat menggoda

Perkumpulan laki-laki dengan perempuan
Di situlah syaitan punya jamuan

Adapun orang tua yang hemat
Syaitan tak suka membuat sahabat

Jika orang muda kuat berguru
Dengan syaitan jadi seteru

Fasal 10

Dengan bapa jangan durhaka
Supaya Allah tidak murka

Dengan ibu hendaklah hormat
Supaya badan dapat selamat

Dengan anak janganlah lalai
Supaya boleh naik ke tengah balai

Dengan isteri janganlah alpa
Supaya malu jangan menerpa

Dengan kawan hendaklah adil
Supaya tangannya jadi kapil

Fasal 11

Hendaklah berjasa
Kepada yang sebangsa

Hendaklah jadi kepala
Buang perangai yang cela

Hendaklah memegang amanat
Buanglah khianat

Hendak marah
Dahulukan hujah

Hendak dimalui
Jangan melalui

Hendak ramai
Murahlah perangai

Fasal 12

Raja muafakat dengan menteri
Seperti kebun berpagarkan duri

Betul hati kepada raja
Tanda jadi sebarang kerja

Hukum adil atas rakyat
Tanda raja beroleh inayat

Kasihkan orang yang berilmu
Tanda rahmat atas dirimu

Hormat akan orang yang pandai
Tanda mengenal kasa dan cindai

Ingatkan dirinya mati
Itulah asal berbuat bakti

Akhirat itu terlalu nyata
Kepada hati yang tiada buta


Raja Ali Haji merupakan seorang sastrawan dan ulama besar dari Melayu. Dia lahir pada tahun 1808 di Lingga, Pulau Penyengat, Riau. Beliau adalah putera Raja Ahmad, yang setelah berhaji ke Mekkah bergelar Engku Haji Tua, cucu Raja Haji Fisabilillah. Ibunya bernama Encik Hamidah binti Panglima Malik Selangor atau Puteri Raja Selangor yang meninggal pada tanggal 5 Aug 1844.

Ayahnya adalah orang pertama yang mengajari pendidikan dasar. Raja Ali Haji juga mendapatkan pendidikan dari lingkungan istana Kesultanan Riau-Lingga di Pulau Penyengat. Dia termasuk orang pertama yang dapat bersentuhan dengan pendidikan bidang agama, bahasa, dan sastera. Beliau juga mendapatkan pendidikan dari luar lingkungan kesultanan ketika ia beserta rombongan ayahnya pergi ke Betawi pada tahun 1822. Pada tahun 1828 beliau dan ayahnya pergi ke Mekkah untuk Berhaji dan belajar bahasa Arab dan ilmu agama.

Raja Ali Haji di dalam bidang kepemimpinan, dia sudah dipercaya untuk melaksanakan tugas-tugas kenegaraan yang tergolong penting pada usia 20 tahun. Hingga usianya 32 tahun, RAH bersama sepupunya, Raja Ali bin Raja Ja’far, dipercaya memerintah di daerah Lingga, mewakili Sultan Mahmud Muzaffar Syah yang masih berusia muda.

Raja Ali Haji banyak menghasilkan hasil karya. Dia tampak tidak pernah meninggalkan ciri khasnya, yakni mengakar pada tradisi kesusastraan Islam serta Melayu, juga kesungguhannya dalam menyajikan sejarah masa lalu disesuaikan dengan tuntutan kondisi di zamannya. Karyanya yang paling dikenal adalah Gurindam Dua Belas pada tahun 1847. Karya ini menjadi karya tak ternilai bahkan paling menonjol di antara karya yang lain.

Beliau meninggal pada tahun 1873 di Pulau Penyengat, Riau. Makam nya berada di komplek pemakaman Engku Putri Raja Hamidah. Karya sastra Gurindam Dua Belas diabadikan di sepanjang dinding bangunan makamnya. Sehingga, setiap pengunjung yang datang dapat membaca serta mencatat karya maha agung tersebut.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s