Gurindam 12 – Raja Haji Fisabillah

Fasal 1 Barang siapa tiada memegang agamaSekali kali tidak boleh dibilangkan namaBarang siapa mengenal yang empatMaka ia itulah orang yang ma’rifat Barang siapa mengenal diriMaka telah mengenal tuhan yang bahriBarangsiapa yang mengenal duniaMaka taulah dia barang yang terperdaya Barangsiapa yang mengenal akhiratMaka tahulah dia barang yang mudharat Fasal 2 Barangsiapa mengenal yang tersebutTahulah dia makna … Continue reading Gurindam 12 – Raja Haji Fisabillah

Advertisement