Emas Jangan di Cairkan Tanpa Sebab Yang Kukuh

Emas merupakan ASET yang dijadikan simpanan jangka masa panjang, melindungi kekayaan juga penyimpan nilai yang terbaik. Namun, sekiranya anda ingin mencairkannya, pastikan tujuannya hanya terbatas kepada;

  • Keperluan yang sangat mendesak
  • Pembelian emas dalam bentuk yang lain
  • Hartanah
  • Modal perniagaan

Sekiranya anda sayang untuk mencairkannya, masih ada kaedah yang lain iaitu dengan cara memajakkannya tetapi, pastikan anda mampu membayar balik pinjaman beserta kos upahnya sekali apabila tamat tempoh perjanjian.

Namun, anda jarus berwaspada jika ingin menggunakan perkhidmatan ArRahnu ini sebelum anda benar-benar mengerti konsepnya. Segala maklumat berkaitan, anda boleh lihat artikel saya sebelum ini ‘di sini‘.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s