Perjalanan Kesufian

Berjalanlah dirimu kepada Allah SWT dengan berpakaian syariat, tarekat, hakikat dan makrifat. Syariat itu adalah pakaian Nabi, tarekat itu adalah perjalanan Nabi, hakikat itu adalah batin Nabi dan makrifat itu adalah rahsia Nabi. Berpakaian syariat sahaja tanpa hakikat adalah fasik, hakikat sahaja tanpa syariat adalah zindik. Seorang yang berada di alam syariat sahaja adalah masih … Continue reading Perjalanan Kesufian

Advertisement