Penasihat Syariah Bagi KAB GOLDYNAMICS SDN. BHD.

InsyaAllah atas izin-Nya, berkuatkuasa 1 Mac 2021, KAB Goldynamics Sdn. Bhd. secara rasminya akan melantik Penasihat Syariah.

Ini adalah sebahagian daripada komitmen KAB Gold bermula daripada Lembaga Pengarah, pihak pengurusan dan juga para pelanggan untuk menjadikan KAB Gold sebagai peneraju syarikat emas patuh syariah di Malaysia khasnya dan di dunia amnya.

Antara tugasan utama Penasihat Syariah ialah menasihati, memantau dan memastikan produk, perkhidmatan dan operasi KAB Gold patuh Syariah secara keseluruhan.

Biodata Penasihat Syariah – Dr. Ahmad Sufian Bin Che Abdullah

Dr. Ahmad Sufian Bin Che Abdullah mendapat pendidikan awal di Sekolah Rendah Kebangsaan Wakaf Bharu, kemudian di Sekolah Menengah Ugama Maahad Muhammadi Pasir Pekan, dan seterusnya di Maahad Muhammad Lelaki Kota Bharu, Kelantan.

Beliau kemudian memperolehi Sarjana Muda Syariah & Pengurusan di Universiti Malaya, dan Sarjana Syariah dengan pengkhususan dalam Kewangan Islam (Fiqh Kewangan), juga dari Universiti Malaya, masing-masing pada tahun 2003 dan 2008.

Pada tahun 2015, beliau memperolehi ijazah Doktor Falsafah dalam bidang Ekonomi dan Perbankan Islam dari Universiti Yarmouk, Jordan.

Beliau memulakan kerjayanya di Universiti Malaya pada tahun 2005 sebagai Fellow. Kini beliau adalah pensyarah kanan di Jabatan Syariah dan Pengurusan, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.

Beliau pernah memegang jawatan sebagai Ahli Jawataankuasa Wakaf Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Kelantan (MAIK), Ahli Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis, Ahli Jawatankuasa Syariah CIMB Islamic Berhad, Ahli Badan Penasihat Syariah Takaful Malaysia Keluarga Berhad, Ahli Jawatankuasa Syariah Kenanga Investment Bank Berhad (2015–30 Oktober 2019), Ahli Panel Pakar Muamalat JAKIM (2016-2018) dan Ahli Jawatankuasa UM Awqaf (2017-2019).

Beliau juga adalah Ahli Penasihat Syariah, Syarikat Takaful Malaysia Berhad (2015 – 2021), Panel Penilaian Akademik, Kolej Yayasan Pahang (2016 – 2019), Panel Penasihat Akademik, Kolej UNITI, Perunding Pertubuhan Multaqa Asatizah (MURSHID) (2019 – 2020) serta Ahli Jawatankuasa Unit Wakaf Majlis Agama Islam Kelantan (2019 -2021).

Antara buku yang pernah beliau hasilkan ialah berkenaan Usul Fiqh iaitu;

  • Kaedah Interpretasi Teks Hukum Islam
  • Perspektif Industri Halal: Perkembangan dan Isu-isu
  • Ringkasan Terminologi Hadis
  • Keusahawan Islam
  • Keseimbangan Ekonomi Halal: Analisis dalam Konteks Kesan Sektor Zakat
  • Menangani Isu-isu Kontemporari Perniagaan Islam Berasaskan Fiqh al-Tijarah dan lain-lain

Beliau juga merupakan pengasas dan pentadbir kepada ‘muamalat.my’, sebuah platform media sosial yang berusaha menjadi medium pendidikan dalam meningkatkan kesedaran awam dalam Kewangan Islam dan Takaful sejak tahun 2013.

Dengan kelayakan yang ada pada dirinya, saya yakin KAB Gold mampu terbang jauh lebih tinggi dalam usaha membangunkan ekonomi ummah serta peneraju utama sebagai ‘One Stop Centre‘ berkaitan logam mulia di Malaysia.

Maka, hindarilah sebarang keraguan dan yakinlah bahawa KAB Gold merupakan antara platform terbaik untuk pelaburan emas fizikal di Malaysia buat masa kini.

Yuhailmy Jamil (Abu Adam)
KAB Gold Manager – KAB00004188
Knowledge Asset Bullion

Advertisement

4 thoughts on “Penasihat Syariah Bagi KAB GOLDYNAMICS SDN. BHD.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s