Keberkatan di Antara Biri-Biri dan Anjing

Seseorang pernah berhujah dengan Ibrahim ibn Adham lalu berkata, “Tidak ada apa-apa perkara seperti ‘barakah’, atau berkat.

Ibrahim bin Adham menjawab kepadanya, berkata, “Adakah anda tahu anjing dan kambing biri-biri?”

Lelaki itu berkata, “Ya”

Ibn Adham menjawab, “Mana di antara haiwan ini yang mempunyai kelebihan yang lebih besar?”

Lelaki itu berkata; “Seekor anjing boleh melahirkan sehingga tujuh anak anjing, manakala seekor biri-biri boleh melahirkan hingga tiga anak sahaja.”

Ibn Adham berkata, “Jika anda melihat di sekeliling anda, yang mana di antara kedua-dua spesis haiwan ini lebih besar dalam jumlahnya?”

Lelaki itu berkata, “Saya melihat lebih banyak biri biri.”

Ibn Adham menjawab, “Tetapi bukan biri-biri yang kita sembelih dan makan, terus tidak mengurangkan jumlah mereka?”

Orang awam berkata, “Ya.”

Ibn Adham berkata, “Itu adalah barakah.”

Lelaki bertanya, “Tetapi kenapa begitu? Mengapakah kambing biri-biri berhak mendapat barakah lebih daripada anjing?”

Ibn Adham menjawab, “Biri-biri tidur lebih awal dan bangun sebelum Fajar, sehingga mereka merebut masa rahmat dan barakah turun kepada mereka. Adapun anjing, mereka tetap menyalak sepanjang malam, maka ketika dekat dengan Fajar, mereka lalu tertidur. Mereka terlepas waktu rahmat jadi, mereka tidak menerima banyak barakah.”


Kisah ini membuatkan saya bertanyakan kepada diri, adakah kita meremukkan diri kita dari barakah dalam kekayaan dan keluarga kita dengan malam-malam kita sehingga tidak kita bangun sebelum fajar? Allahu, semoga Allah SWT menganugerahkan barakah ke dalam kehidupan kita.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s