Tawadhu’ (Rendah Diri)

Tawadu' secara bahasa artinya rendah hati. Secara istilah tawadu' adalah sikap merendahkan hati, baik di hadapan Allah SWT maupun sesama manusia. Sikap tawadu' merupakan bagian dari akhlakul karimah sehingga sikap dan perilaku manusia akan menjadi lebih baik. Manusia yang sedar akan hakikat kejadian dirinya tidak akan pernah mempunyai alasan untuk merasa lebih baik antara yang … Continue reading Tawadhu’ (Rendah Diri)

Advertisement