FREEMASON – Wang Kertas, Rothschild & Goldsmith

Pembacaan Ilmiah yang bisa membuka Minda dan semangat menyimpan logam mulia bernama Emas. Sejarah wang kertas diwarnai misteri, tipu daya dan pembelitan yang dahsyat. Warga Amerika Syarikat, G Edward Griffin dalam buku The Creature From Jekyll Island berkata bahawa titik bermulanya penipuan wang kertas adalah pada 1910. Mesyuarat misteri di Pulau Jekyll, Amerika Syarikat pada … Continue reading FREEMASON – Wang Kertas, Rothschild & Goldsmith

Advertisement