Kepentingan Menyimpan Emas

Tujuan utama menyimpan dan melabur dalam Emas bukan sekadar mendapat keuntungan ke atas modal tetapi melindungi nilai aset daripada masalah utama kewangan zaman berzaman iaitu inflasi dan deflasi. Emas dianggap sebagai logam yang paling berharga dan nilainya digunakan sebagai piawai untuk kebanyakkan matawang dunia. Sejarah menunjukkan bahawa Emas pernah digunakan untuk menyokong matawang dalam sistem … Continue reading Kepentingan Menyimpan Emas

Advertisement

Siapakah Datuk Dr. Mohd Daud Bakar?

Beliau adalah Pengasas dan Pengerusi Eksekutif Amanie Group. Mantan Timbalan Naib Chanselor di UIAM. Sekarang beliau adalah Pengerusi Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia, Suruhanjaya Sekuriti, Lembaga Penyeliaan Syariah International Islamic Liquidity Management Corporation (IILM), Labuan serta penyandang Kursi Akademik Yayasan Tun Ismail (YTI) – USIM. Dr Mohd Daud Bakar juga adalah Ahli Lembaga Syariah the … Continue reading Siapakah Datuk Dr. Mohd Daud Bakar?

Public Gold – Shariah Certification

We are proud to announce that Public Gold has officially received Shariah Endorsement for trading procedures from Amanie Advisors Sdn Bhd start by 16th Jan 2017 and it's first in the WORLD for a Gold Trading Company !! Sebagai pengetahuan, Amanie Advisors Sdn Bhd merupakan Panel yang sama mengesahkan Bank Negara Malaysia berkenaan patuh syariah … Continue reading Public Gold – Shariah Certification

Four Critical Roles That Gold Can Play

The launch of the Shari’ah Standard on Gold will not simply facilitate more Shari’ah compliant investment; it can open up an entire asset class to the Islamic finance community. As such, it can help to shape the future of Islamic finance. Gold is a powerful investment tool that can benefit Islamic investors Gold’s distinctive qualities … Continue reading Four Critical Roles That Gold Can Play